test_ua: (art)
[personal profile] test_ua
12 червня 2014 року, російські ЗМІ поширили інформацію про те, що українські силовики нібито використовували фосфорні бомби проти мирного населення. На підтвердження цього російське ТБ використовувало кадри, зняті в 2004 році в місті Ель-Фаллуджа, Ірак
http://tyzhden.ua/News/112046

Але цікавий не факт фальсифікаціі, бо то звична річ. Цікава відповідь моїх знайомих, що мешкають на Донеччині і досі жахаються Правого Сектору, на повідомлення про цю фальшивку і демонстрацію тих кадрів. Вони сказали мені: "И что ты хочешь этим сказать? Что в Семеновке ничего не было?".

Це безнадійно...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

test_ua: (Default)
test_ua

June 2014

S M T W T F S
12 345 6 7
89 1011 12 1314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit